Àrea del soci

ESCOLES
Setmana

Activitats físiques i esportives en el medi natural aquàtic. Vela Lleugera

Escoles - 25 hores d'activitat

Descripció

Descripció: En aquesta activitat es vol capacitar a l’alumne per poder conduir una embarcació  pel medi natural del mar en situacions de baix i mig nivell tècnic, es a dir, on hagi d’utilitzar  embarcacions d’iniciació per facilitar l’aprenentatge en dies de meteorologia complicada.

L’alumne es capacitarà per preparar-se per sortir sol navegant al medi natural del mar amb la màxima seguretat. 

25 hores de activitat en 5 dies

Objectius
Competències:
 • Conduir una embarcació pel medi natural del mar amb seguretat
 • Preparar en tots els aspectes (logístic, de seguretat, manteniment embarcacions…) una sortida a mar 
Tecniques :
 1. Mantenir un rumb constant
 2. Navegació amb tots els rumbs
 3. Parar en un punt
 4. Controlar l’equilibri amb el pes
 5. Virar per avant i en rodó sense perdre el rumb
 6. Fer-ser remolcar
 7. Sortir i entrar a mar
 8. Bolcar i adrissar
 9. Abarloar-se
 10. Regular la velocitat de l’embarcació
 11. Realitzar l’equilibri longitudinal
 12. Identificar les normes de seguretat
 13. Identificar vents i intensitat
 14. Aprellar i desar amb llibertat
 15. Identificar parts de l’aparell
 16. Identificar i realitzar nusos mariners
 17. Identificar l’ús de l’orsa
Conceptes:
 1. Orientació, Vent i Ubicació a l’espai
 2. Material nàutic
 3. Tècniques de navegació nivell bàsic
Procediments:
 1. Orientació i situació, a partir de punts de referència, vela i mar 
 2. Aparellar embarcacions 
 3. Desaparellar embarcacions 
 4. Recorreguts i exercicis a mar 
Actituds:
 1. Execució sistemàtica del procés de resolució de problemes
 2. Execució sistemàtica de la comprovació dels resultats
 3. Compromís amb les obligacions associades al treball 
 4. Participació i cooperació en el treball d’equip 
 5. Participació i cooperació en el treball d’equip 
Metodologia / Tipus d’activitats
 1. Classe teòrica
 2. Sortides a mar obert guiades
 3. Sortides semi guiades en resolució de problemes
Preus
195,00€/ alumne (A partir de 10 alumnes)

Embarcacions

EQUIPAMENT:

Inscripció

Escoles

Tractem l’informació que ens facilita amb la finalitat de prestar els serveis sol·licitats. Les dades proporcionades es conservaran fins que l’interessat no sol·liciti la supressió de les seves dades. Les dades no se cediran a tercers llevat que hi hagi obligació legal. D’acord amb la normativa vigent, Vostè té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

Contacte

Tractem l’informació que ens facilita amb la finalitat de prestar els serveis sol·licitats. Les dades proporcionades es conservaran fins que l’interessat no sol·liciti la supressió de les seves dades. Les dades no se cediran a tercers llevat que hi hagi obligació legal. D’acord amb la normativa vigent, Vostè té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.